Театър "Нагоре по стълбата"

https://www.facebook.com/nagorepostalbata/

Театър „НАГОРЕ ПО СТЪЛБАТА” е за непрофесионални актьори,които имат стремеж:
- да се развиват и навлизат в света на театъра и киното,без това да им става основна професия;
- да опознават отвътре света на театъра и киното,като използват научените знания,за да ги прилагат в своята основна професия;
- за удоволствие и сбъдване на забравени мечти;
- професионално да се насочат към актьорската професия.

Театралната трупа е създадена през октомври 2007г. ,а нейн основател и ръководител е актрисата Десислава Чутуркова,завършила НАТФИЗ през 2006г. при проф. Румен Рачев.