Театрална работилница СФУМАТО

Име: Театрална Работилница „Сфумато”

Рожден ден: 1989 г. от режисьорите Маргарита Младенова и иван Добчев

Родно място: София

Сайт: www.sfumato.info

Репертоар:

 ТВОРЧЕСКИ ПРИНЦИПИ

 Работа в дългосрочни програми с цел навлизане в поетиката на автор или текст чрез няколко представления.

 

Разликата между програма и репертоар за нас е в природата на театралната страст. Патосът на репертоарния модел е “за всекиго по нещо”, т.е. страст към разнообразието. Програмата е повече духовна експедиция към пълна със загадки територия; проникване в нечий свят, нечие пространство /Йовково, Радичково, Чехово .../ - страст към дълбаенето. Във всеки от тези огромни и бездънни светове се живее по определени закони, те трябва да бъдат открити /усетени и осъзнати/, приети и спазвани - така се създава катехизиса /поетиката, контекста/ на представлението. На откритите там съдържания /не просто значения/ търсим театралния език, формата, театралната драматургия, т.е. естетиката.

 

Вярваме в:

 

Поетиката “Сфумато” (терминът "sfumato" означава техника за рисуване на въздухаr) търси пресечните точки между "тук" и "там",  "сега и "винаги", открива неиграта в играта;  разкрива невидимиото през видимото; анализира опозицията архетип – стереотип, създава уникален изказ на големите съдържания

 

 

През новия сезон очаквайте от нас: нов проект на проф. Маргарита Младенова и проф. Иван Добчев  програма „Терминал 2”

Участваме в НОЩ  НА ТЕАТРИТЕ, защото: сме убедени че следвайки своите работни  принципи няма да  ви оставим равнодушни към случващото се в изкуството и в частност към фокуса на нашето естетическо око