Франклин (зала «Пан Бурянин»)

17.00 ч. в зала «Пан Бурянин"

ФРАНКЛИН

от Полет БОРЖОА
режисьор: Дориана ГЪЛЪБОВА
участват: Елица АНЕВА, Анелия СТОЙНОВА, Георги ЕНЧЕВ, Емил НИКОЛОВ

Страхувате ли се от нещо? Например… от тъмното, от светкавици и гръмотевици? 
Малкото костенурче Франклин, например, има доста страхове, но прави нещо истински смело – учи се как да ги преодолява! Заповядайте и вие, запознайте се с Франклин, най-безстрашната и смела костенурка в кукления свят!... 

 

***

Описание на мерките за безопасност (съгласно предписанията за предпазване от COVID-19):

1. Капацитет -  30 % от местата в салона през седалка

2. Измерване на температурата на всички зрители на входа на театъра

3. Дезинфектанти на входа и стриктен контрол зрителите да са с маски в залата.