Вихрогон

Пиеса за деца “Вихрогон“ от 17 ч. в зала „Сириус“,

Автор: Авторски спектакъл на театър „Сириус“

Режисьор: Александър Стоилов

Участват: Петя Каменова, Анета Танева, Илиян Стоилов

„Една история за един кон - Вихрогон. За едно забравено село с последните баба и дядо, останали в него.Една история за това как от една семка цялата земя може да се превърне в райска градина.

История за любовта, която дава криле и за това, че не е безмислено да се гони вятъра.“

 

***

Описание на мерките за безопасност, взети от всеки участник (съгласно предписанията за предпазване от COVID-19):

  1. Представленията на театър „Сириус“ на сцени на открито и закрито в сградата на ОКИ Дом на културата „Красно село“ се провеждат по предварително изготвен график с допустима заетост на местата до 50% от максималния обичаен капацитет като се спазва физическа дистанция между столовете от 1,5 м. и въведените противоепидемични мерки и при информиране на публиката за съществуващия риск с поемане на собствен риск. Публиката да бъде задължително със защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата/в т.ч. кърпа, шал и др/ и тя да се носи до излизането й от сградата.
  2. В сградата на Института се спазват строго следните санитарно-хигиенни изисквания, а именно:
  • дезинфекция на сградата 1 /един/ път на ден, включваща подовете на коридори, фоайета, тоалетни, перила, врати и брави ;
  • проветряване на всички помещения /административни и зали/ и коридори на всеки 2 часа;
  • влизане в сградата след дезинфектиране на обувките в специални дезинфекционни вани и дезинфектиране на ръцете от стационарен контейнер с дезинфектант.