ТЕАТЪР ЦВЕТЕ

Име:  ТЕАТЪР ЦВЕТЕ

Град:  София

Адрес: Младост-1, бл.215, вх.Б, ап41

Сайт: www.theatretsvete.eu

Фейсбук: https://www.facebook.com/Театър-Цвете-1224961134302702/?epa=SEARCH_BOX

За нас Театърът е .. реализация на мечтите

Участваме в НОЩ НА ТЕАТРИТЕ, защото ...  сме ТЕАТЪР