новини

Театралният зрител в София ходи пет пъти годишно на театър

Основната публика в театрите е между 25-34 години, показва проучването ASSET – проект на Европейската нощ на театъра

 

В международното проучване участват 4 български театъра - Народен театър „Иван Вазов“, Софийска опера и балет, Сатиричен театър „Алеко Константинов“ и Театър „Азарян”, където в продължение на 2 месеца (април и май) бяха направени над 1000 анкети face-to-face със зрителите. Във въпросите бяха засегнати както мотивите за посещение, комуникационните канали, така и оценката на посетителите за конктретния театър и за театралното изкуство като цяло. Координатор на проучването от българска страна е Фондация „Арт Проджектс“ – един от организаторите на Нощта на театрите.

Jonathan Goodacre, Senior Researcher в The Audience Agency, коментира като много показателен факта, че 29% от анкетираните са посочили като основен мотив за посещение – „интелектуална среща с изкуството“ – това говори за добрия имидж на театралното изкуство в България, което се е позиционирало като одухотворено  и висококачествено и като такова успява да предизвиква интелектуално зрителите и да ги стимулира да ходят по-често на театър.“

Актьорският състав и творческият екип на постановките са главните критерии за взимане на решение какво да бъде избрано и посетено от богатата театрална програма в 4-те театъра, включени в проучването. Като тези два критерия имат еднаква „тежест“ за избора и са оценени с 4,7 от възможни 5 точки. Цената на билета е на последно място в критериите за избор на постановка. В топ 5 на най-посещаваните жанрове през последните три години анкетираните са поставили класическа пиеса, съвременна пиеса, оперно/балетно представление, мюзикъл и комедия.

Основните канали за информация, които са посочени в анкетите, са „препоръката от приятел/познат“ (word-of-mouth) и сайтът на съотвения театър. Голяма част от зрителите споделят, че биха ходили по-често на театър, ако има повече реклама и насищане с достатъчно ясна информация за предстоящи театрални събития както в медийните канали, така и в социалните мрежи. 

Според организаторите на проучването в София - Фондация „Арт Проджектс“ – „това проучване е уникално за България и ще даде възможност на театрите да имат още по-близка връзка със своите зрители. Именно това прави и Нощ на театрите – сближава изкуството и публиката“.

 

***

Социологическото проучване ASSET е първото с такъв мащаб, в което България участва, и единственото по рода си в Европейския съюз, в което ще бъдат сравнени 5 театрални пазара в 5 европейски столици. Провежда се в два етапа – през април-май 2019 и през октомври-ноември 2019, като във втората част ще има специален акцент върху публиката в Нощта на театрите. В него се включват общо 5 държави (Австрия, България, Финландия, Хърватска, Чехия). Проектът се реализира от английската агенция “The Audience”, специализирана в културния сектор организация, която ежегодно провежда изследвания на зрителите за National Theatre, Royal Opera House, The British Museum, Barbican, The London Library и др.

 

За ASSET (Audience Segmentation System in European Theatres)

Основната цел на проекта ASSET е да разработи и тества методология за изследване на публиката и да я предложи на европейските театри и други организации, занимаващи се със сценични изкуства. Данните от проучването ще помогнат на театралните компании да задълбочат взаимоотношенията си с публиката и да инициират маркетингови дейности, които да развият аудиторията им. Основен координатор на проекта е Катедрата по управление на изкуствата към Театраления факултет на Академията за сценични изкуства в Прага (Чехия). Партньори на ASSET са „The Audience“ (Великобритания) и организаторите на Нощ на театрите в България (Фондация „Арт Проджектс“), Хърватска (Народен театър Дубрава) и Австрия (IG Kultur Österreich), както и  Metropolia University (Финландия).

 

През 2019 г. Нощта на театрите ще е на 16 ноември (събота). 

„Европейска нощ на театъра“ е инициатива, обединяваща театрални компании от цяла Европа. Тя е иновативна интерпретация на театралното пространство с подчертан образователен елемент, който е насочен към усъвършенстване на нагласите на публиката. Tеатри и театрални компании предлагат своите продукции, за да задълбочат връзката, която вече съществува между тях и тяхната аудитория. Мисията на Нощта е да осигури изяви и обмен между участниците, както и да покаже театралната креативност във всички нейни форми. Целта на всички активности е да създаде нов вид заедност между публиката и театралните творци. В България Нощ на театрите вече няколко години прави интересен и различен прочит на театъра като ползва успешни европейски практики и комуникационни инструменти. В София събитието е част от Календара на културните събития на Столична община.