Арт зала в НЧ "Николай Хайтов"

http://www.chitalishtehaitov.com

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "НИКОЛАЙ ХАЙТОВ"

София - 1113, ул. "Юрий Гагарин" № 7
/ кино "Изток"/